Active Development

Projekt Active Development ma na celu rozwinięcie umiejętności miękkich poprzez zajęcia sportowe, zaprojektowane z myślą o potrzebach młodzieży, w tym osób o mniejszych szansach, takich jak: niepełnosprawności, przeszkody społeczno-ekonomiczne i geograficzne.

Projekt realizowany jest w ramach programu młodzieżowego Erasmus+ KA2 przez fundację

My Future, we współpracy z norweską organizacją Collective Innovation i portugalską firmą EduPlus