O NAS

Fundacja My Future powstała w 2016 roku w Polsce. Głównym celem fundacji jest pokrycie luki pomiędzy światem kariery i edukacji. W My Future staramy się odkryć i uaktywnić  potencjał młodzieży, poszerzyć ich sieć kontaktów, pomóc w zdobyciu praktycznego doświadczenia, umiejętności miękkich oraz w zrozumieniu przyszłej ścieżki kariery i edukacji. W wielu prowadzonych projektach używamy skandynawskich modeli edukacyjnych, które opierają się przede wszystkim na nauczaniu poprzez doświadczanie. 

We wszystkich swoich działaniach fundacja kieruje się słowami:

„Usłyszałem i zapomniałem.

Zobaczyłem i zapamiętałem.

Zrobiłem i zrozumiałem”.

 

Historia Fundacji

Każdy z nas kiedyś słyszał lub wkrótce usłyszy pytanie „Co dalej?” lub „Kim będziesz w przyszłości?”. Pomysłodawca My Future, Natalia Różańska zdała sobie sprawę, że jest to jedno z najbardziej irytujących pytań dla młodych ludzi. Muszą zdecydować się na kierunek, w którym chcieliby się kształcić przez następne lata w bardzo młodym wieku. Mają około 16 lat (najczęściej) nie mieli jeszcze w swoim życiu żadnej pracy. Większość z nich wie, czym zajmuje się architekt, przedsiębiorca, kucharz, czy kierownik działu marketingowego tylko z filmów i seriali. Młodzi ludzie nie mają pojęcia jakie są wady i zalety profesji którą wybierają, często też nie wiedzą jakie kroki muszą podjąć aby osiągnąć swój wymarzony cel. Czy nie byłoby łatwiej, gdyby młodzież miała okazję wysłuchać doświadczeń innych? Zadać pytania? Zrozumieć wszystkie możliwości i wyzwania?W MyFuture, jesteśmy przekonani, że jeśli ludzie będą w pełni rozumieli swoje możliwości, będą mieli znacznie większą motywację do spełniania marzeń i patrzenia w przyszłość. Uważamy również, że istnieje luka pomiędzy edukacją a karierą zawodową. Większość ludzi nie widzi sensu w uczeniu się, ponieważ nie rozumie, jak mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości. Chcemy wypełnić tę lukę i pokazać ludziom, że ciężka praca może zapewnić świetlaną przyszłość.

Dodatkowo, w tradycyjnym systemie edukacji nie kładzie się wystarczającego nacisku na rozwój umiejętności miękkich, które według badań są niezmiernie ważne na rynku pracy. Dlatego też fundacja My Future, w swoich działaniach  skupia się także na rozwoju umiejętności miękkich.

NASI WOLONTARIUSZE

WOLONTARIAT

Wolontariat to znacznie więcej niż praca i zaangażowanie w słusznej sprawie. To sposób myślenia o świecie i swojej roli w społeczeństwie. Działalność wielu organizacji i realizacja wielu inicjatyw zależy od aktywnej pomocy wolontariuszy, w szczególności osób młodych. Wolontariuszem może być każdy. Wystarczy motywacja oraz chęć do pracy i uczenia się od ludzi w społeczności. 

Masz trochę wolnego czasu?  Chęć rozwoju i zdobycia nowego doświadczenia? Chciałbyś poszerzyć sieć kontaktów? 

Ofiarowując część swojego czasu, możesz zdobyć przydatne doświadczenie i z dumą stwierdzić, że zrobiłeś coś znaczącego dla swojej społeczności oraz dla siebie. 

Fundacja My Future prowadzi nabór wolontariuszy raz do roku  i angażuje ich w realizowane projekty.  Wolontariusze My Future angażują się w różne działy: zarządzanie projektem, marketing, IT, administracja, partnerzy, koordynacja eventów itp. Wolontariusze wykonują większość swoich zadań online- w zależności od projektu w jaki dany wolontariusz jest zaangażowany – możliwa jest konieczność spotkań fizycznych w Polsce lub wyjazdów na szkolenia/ realizację projektów za granicą.

 

 Informujemy, że liczba wolontariuszy których rekrutujemy jest ograniczona. Pozytywne rozpatrzenie aplikacji zależy od motywacji, zainteresowań, bieżących projektów fundacji, umiejętności (miękkich oraz twardych: komunikacja, przywództwo, znajomość języków obcych, praca w grupie, kodowanie, znajomość pakietu Microsoft, programu Canva  itp.).

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do zespołu wolontariuszy My Future, napisz nam na hello@my-future.info. Poinformujemy Cię jak tylko otworzymy nabór na rok 2023. 

Nabór na rok 2022 został zakończony 15 marca 2022 r.