Students as ambassadors for a green future

Exchange with focus on the environment

O PROJEKCIE

Mobilność edukacyjna była zorganizowana przez fundację My Future dla grupy 20 greckich uczniów oraz ich nauczycieli.

Tematem przewodnim była ekologia. Podczas pobytu młodzież odwiedziła przedsiębiorstwa, instytucje oraz szkoły na terenie Radomia i okolic. Celem mobilności było udoskonalenie kompetencji miękkich, personalnych, językowych, poszerzenie sieci kontaktów, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz poznanie sposobów dbania o środowisko. Uczniowie brali udział również w warsztatach na temat zrównoważonej mody

Warsztaty były współorganizowane z greckim partnerem Mobility World Space,
a wspomagającymi realizację partnerami projektu byli: Zielone Pionki, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

​Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Realizacja: 3-10.04.2022 r., Jedlnia – Letnisko, Polska

Numer projektu 2021-1-EL01-KA122-SCH-000014851

PARTNERZY

MOBILITY WORLD SPACE