Skill Up

Projekt szkoleniowy umiejętności przywódczych dla wolontariuszy

O PROJEKCIE

SKILL-UP to 12-dniowy, międzynarodowy program szkolenia, skierowany do liderów młodzieżowych z Polski i Portugalii, który miał miejsce w Bradze (Portugalia)
w terminie 24.08 – 06.09.2022 r.

Celem projektu był rozwój ich kompetencji zawodowych, z naciskiem na umiejętności przywódcze i umiejętności miękkie, w tym na zgłębienie metod skupiających się na integracji młodzieży o mniejszych szansach (doświadczających przeszkód społeczno-ekonomicznych i geograficznych).

Uczestnikami projektu byli wolontariusze fundacji My Future, którzy rozwinęli istotne na rynku pracy umiejętności wystąpień publicznych, zarządzania projektami, negocjacji i budowania zespołu. Wiedzę tę zdobyli poprzez pracę w grupie, odgrywanie ról, zajęcia na świeżym powietrzu i debaty oksfordzkie. Uczestnicy zostali także zachęceni do dzielenia się zdobytym doświadczeniem w swoich organizacjach i w pracy nad już istniejącymi projektami.

Program miał również zachęcić młodzież do aktywnego zaangażowania w życie społeczne i zainspirować ją do działania w lokalnych społecznościach.

Jaki wkład w projekt mieli liderzy młodzieżowi?

Byli oni zaangażowani na różnych etapach projektu, spośród których można wyodrębnić pięć głównych:

1) Planowanie – liderzy młodzieżowi podczas spotkania z kierownikiem projektu
dokonali w fundacji analizy swoich umiejętności, w szczególności tych, jakie chcieliby nabyć oraz obszarów, w jakich chcieliby pracować w przyszłości. Mieli także wskazać jedną wykorzystywaną przez nich w Polsce metodę pracy, którą chcieliby się podzielić z portugalskimi liderami młodzieżowymi – na tej podstawie stworzyli cele
i plan działania.

2) Przygotowanie – liderzy młodzieżowi zostali podzieleni na pięć grup, z których każda otrzymała konkretne zadanie (działania marketingowe, aspekty praktyczne, pisanie wniosków, prowadzenie warsztatów, aspekty logistyczne) – pozwoliło to na zaplanowanie zarządzania projektem.

3) Realizacja – większość działań opierała się na metodach peer learning
i experience sharing. Oznacza to, że młodzież wspólnie pracowała nad dzieleniem się swoimi doświadczeniami i dalszym rozwijaniem pomysłów.

4) Ocena – każdego dnia liderzy młodzieżowi mieli czas na refleksję. Umożliwiło
to zespołowi ocenę działań i upewnienie się, że przewidywane efekty zostały osiągnięte. Z pomocą moderatora młodzież dokonała oceny zdobytej wiedzy
i otrzyma certyfikat YouthPass poświadczający zdobyte umiejętności oraz osiągnięte rezultaty.

​Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Realizacja: 4.08-06.09.2022 r., , Braga, Portugalia.

Numer projektu: 2021-2-PL01-KA153-YOU-000040965

PARTNERZY

Edu Plus