DO MORE OF WHAT MATTERS

Program szkoleniowy dla wolontariuszy

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu DO MORE OF WHAT MATTERS było zwiększenie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród przyszłych wolontariuszy. W ramach projektu międzynarodowi partnerzy, na podstawie projektu pilotażowego stworzyli e-guide – zawierający ważne etapy szkolenia wolontariuszy. Przewodnik ma innowacyjny charakter, ponieważ jest oparty na koncie “youth to youth” (“młodzież dla młodzieży”) oraz “learning by doing” (“uczenie się przez doświadczenie”).

Szkolenie składało się z części teoretycznej, która wyjaśniła młodzieży podstawowe zasady kapitału społecznego, networkingu, budowania więzi, znaczenia umiejętności miękkich itp. oraz części praktycznej, gdzie uczestnicy szkolenia zobaczyli jak wygląda organizacja dużego wydarzenia jakim są Warsztaty FEP.

Pierwsza część szkolenia DO MORE OF WHAT MATTERS miała miejsce
w Jedlni-Letnisko, w terminie 29.02-01.03.2020 r. Szkolenie miało na celu wprowadzenie zrekrutowanych ambasadorów w podstawy związane
umiejętnościami miękkimi i procesem zdobywania nowych kompetencji.

Druga część szkolenia odbyła się w Kopenhadze 1-6.11.2021 r., gdzie ambasadorzy przypomnieli sobie wartości, które poznali na szkoleniu
w Jedlni-Letnisko. Zdobyli również praktyczną wiedzę na temat motywacji zespołu oraz organizowania pracy w grupie.

Po częściach teoretycznych cała zdobyta wiedza została użyta w praktyce, gdy 21-23.01.2022 r. wolontariusze wraz z mentorami zorganizowali inicjatywę społeczną Warsztatów Przedsiębiorczości FEP dla swoich rówieśników oraz młodszych uczestników, zgodnie z zasadami projektu: “youth to youth” (“młodzież dla młodzieży”) oraz “learning by doing” (“uczenie się przez doświadczenie”).
​Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA205-06334, KA2 cooperation for innovation and the exchange of good practices.​

PARTNERZY

Institute For Applied Knowledge