FEP (Future Entrepreneurs of Poland) to program nieformalnej edukacji w postaci czterodniowych warsztatów stawiających nacisk na rozwój umiejętności miękkich (prezentowanie przed publicznością, negocjowanie, praca w grupie, zarządzanie stresem, itp.). Warsztaty są skierowane do uczniów liceów, techników oraz szkół zawodowych. Projekt jest realizowany we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi firmami. 

REGULAMIN WARSZTATÓW FEP 2020