Zrelaksowani po wczorajszym zwiedzaniu, byliśmy gotowi na dalszy rozwój, zdobywanie wiedzy i nowe doświadczenia.

Wyruszyliśmy do siedziby EduPlus, w której odbyliśmy job shadowing. Polega on na uczeniu się przez obserwację pracy doświadczonych osób, co odzwierciedla także nazwa – uczeń towarzyszy niczym cień osobie wykonującej swoje codzienne obowiązki. Job shadowing nie polega jednak wyłącznie na obserwacji. W jego trakcie można zadawać pytania, dyskutować, wyrażać własne opinie, co pozwala na głębsze zrozumienie wykonywanej w danym przedsiębiorstwie pracy.Dzięki tej metodzie można poznać nie tylko kulturę pracy w firmie, lecz także jej charakter i codzienne życie.

Aby nasza nauka była jak najbardziej efektywna, zostaliśmy podzieleni na pięć grup. Każda z nich obserwowała pracowników EduPlus, jednak część osób miała także okazję zdobywać doświadczenie poprzez samodzielne wykonywanie obowiązków: Janek i Martyna towarzyszyli Oscarowi, który oprowadzał grupę stażystów z Łodzi po Barcelos. Madzia asystowała Agostinhowi przy zapewnianiu transportu grupom innych uczniów.

Trzy pozostałe zespoły pracowały w biurze. Karolina i Kuba pod nadzorem Bruny przygotowywali listę ze wskazówkami dla nowych stażystów. Ada i Olek, nad którymi pieczę sprawował Nuno, szukali potencjalnych partnerów dla EduPlus, a Beroo i Kinga, którzy zostali przydzieleni do Mariany, planowali pracę kierowców.

Zainspirowani do dalszej pracy, wróciliśmy do naszego zakwaterowania i wysłuchaliśmy prezentacji Olka Ruszkowskiego, w której przedstawił on projekt Plan Your Future. Podał kilka swoich pomysłów na jego udoskonalenie, a także przeprowadził burzę mózgów. W jej wyniku doszliśmy do niezwykle ciekawych wniosków i wypracowaliśmy strategie rozwiązywania pojawiających się trudności.

Dzień zakończyliśmy spotkaniem zespołu, podczas którego wymieniliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi job shadowingu. Zebraliśmy wnioski dotyczące kwestii stażu międzynarodowego, aby móc stworzyć swoją własną bazę korzyści i problemów z tym związanych. Na koniec omówiliśmy plan na następne dni wyjazdu.