O PROJEKCIE

DO MORE of what MATTERS to bezpłatne szkolenie dla młodzieży liceów, techników, szkół zawodowych oraz osób na pierwszym roku studiów, które chciyłaby zdobyć umiejętności miękkie takie jak między innymi: prezentacja przed publicznością, zarządzanie czasem, nawiązywanie kontaktów, komunikacja itp. oraz praktyczne umiejętności związane z organizacją inicjatywy społeczej. Szkolenie będzie miało formę warsztatów i będzie odbywało się głównie w jezyku angielskim. Podczas szkolenia młodzież zdobędzie wiedzę na temat kapitału społecznego, zrozumie jak ważne są umiejętności miękkie i jak pracować nad ich poprawą. Nabyta podczas szkolenia  wiedza, zostanie zastosowana przez zrekrutowaną młodzież, podczas współorganizacji kolejnej edycji warsztatów “FEP”.