Dla fundacji  My Future aspekt inkluzywności i zapobiegania dyskryminacji jest bardzo ważny, dlatego też powstał Projekt „Haften” realizowany w ramach programu Erasmus+ KA154 Dialog z decydentami. Jego celem było stworzenie przestrzeni, w której osoby LGBTQ+ oraz osoby zainteresowane prawami osób LGBTQ+ z Polski i Portugalii mogły wymieniać się wiedzą i w sprzyjających warunkach porozmawiać na temat queerfobii, której doświadczają lub są świadkami na co dzień. 

Celem projektu było wspólne przygotowanie dwóch wystaw, które poruszają temat przemocy na tle queerfobicznym,  jedna w Polsce (Radom), druga w Portugalii (Braga) oraz panel dyskusyjny z decydentami. Podczas wystawy zaprezentowana została seria 10 czarno-białych, wielkoformatowych portretów wykonanych aparatem analogowym. Fotografie zostały wydrukowano na lnie, twarze sportretowanych pokryte były kolorowym haftem wyszywanym jedwabną nicią. Bohaterowie fotografii to osoby pochodzące z małych, polskich miejscowości i wsi, gdzie były dyskryminowane ze względu na swoją orientację seksualną. Każdy haft odpowiada kulturze regionu, w której urodziła się i dorastała portretowana osoba. Praca powstała przy współpracy z lokalnymi hafciarkami.

Projekt miał zarówno charakter edukacyjny, jak i wspólnototwórczy. Dzięki rozmowom z decydentami, członkowie projektu mają nadzieję wypracować konkretne propozycje zmian i metod przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA154 – YOU-000020295

Typ projektu: KA154 -YOU działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Czas trwania: 2021-12-01- 2023-03-31

Partnerzy:  My Future (Polska), EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda  (Portugalia)