Projekt „Haften” powstaje w ramach programu Erasmus+ KA154 Dialog z decydentami (nr projektu: 2021-1-PL01-KA154-YOU-000020295). Jego celem jest stworzenie przestrzeni, w której osoby LGBTQ+ oraz osoby zainteresowane prawami osób LGBTQ+ z Polski i Portugalii będą mogły wymieniać się wiedzą i w sprzyjających warunkach porozmawiać na temat queerfobii, której doświadczają lub są świadkami na co dzień. Celem projektu jest wspólne przygotowanie dwóch wystaw, które poruszają temat przemocy na tle queerfobicznym i stworzenie strategii komunikacji z decydentami, którym członkowie projektu, chcą przedstawić swoją sytuację i poglądy. Projekt ma zarówno charakter edukacyjny, jak i wspólnototwórczy. Dzięki rozmowom z decydentami, członkowie projektu mają nadzieję wypracować konkretne propozycje zmian i metod przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu.