Większość z nas, zapytana o korzyści płynące z uprawiania sportu, wymieniłaby zapewne poprawę zdrowia. Nie bylibyśmy w błędzie, ponieważ ćwiczenia fizyczne wzmacniają kości, mięśnie i układ odpornościowy, zapobiegają niszczeniu DNA oraz poprawiają sprawność umysłu. Co więcej, wpływają także na zdrowie psychiczne i emocjonalne, zwiększając poziom energii i poprawiając samoocenę w dłuższej perspektywie.

Niewiele osób jednak wie, że uprawianie sportu oddziałuje także na rozwój umiejętności miękkich, które, jak wynika z badań, mają kluczowe znaczenie na rynku pracy. Sport może pomóc w ich opanowaniu, gdyż wiąże się on z przywództwem, wytrwałością, własną inicjatywą, ciekawością i zdolnością do adaptacji. Co więcej, wykazano, że istnieje korelacja pomiędzy poszczególnymi umiejętnościami miękkimi (wytrwałością, przywództwem, własną inicjatywą) a latami uprawiania sportu. Związek ten może wynikać ze specyfiki aktywności ruchowych. Na przykład, wytrwałość może zależeć od konieczności ciągłego doskonalenia w celu opanowania nowych technik i ruchów. Przywództwo z kolei można rozwijać poprzez współpracę z innymi w celu osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko osób uprawiających sporty zespołowe, które muszą rozumieć i szanować rolę każdego członka grupy, lecz także sportowców uprawiających sporty indywidualne, którzy muszą współpracować m.in. z trenerami, tworząc swoje plany treningowe. Sport może również wzmocnić własną inicjatywę, gdyż wymaga on podejmowania podczas gry często niezaplanowanych działań.

Aktywność fizyczna ma także wpływ na interakcje społeczne. Niestety COVID-19 spowodował spadek ich poziomu, co jeszcze bardziej utrudniło rozwijanie umiejętności miękkich. Młodzież rzadziej angażowała się w aktywności sportowe i spędzała mniej czasu na zewnątrz, a więcej przed ekranami. Istnieje zatem potrzeba wypracowania nowych rozwiązań pozwalających młodzieży na rozwijanie umiejętności miękkich.

Dlatego My Future wraz z Collective Innovation i EduPlus postanowili zagłębić się w związek pomiędzy umiejętnościami miękkimi a aktywnym ruchem. Wspólnie pracujemy nad projektem Active Development, w ramach którego zaprojektujemy 20 kart z grami. Nie tylko zapewnią one frajdę z gry, lecz także skłonią młodzież do refleksji nad nabytymi umiejętnościami.

Podejmujemy te działania, aby podnieść poziom umiejętności miękkich wśród młodzieży, wzmocnić jej pozycję i podnieść jakość pracy z nią poprzez wyposażenie liderów młodzieżowych w innowacyjne metody. Ponadto zamierzamy opracować międzysektorową metodę nauczania, którą będziemy rozpowszechniać wśród różnych organizacji młodzieżowych, szkół i klubów sportowych w całej Europie.

Zajrzyj na naszą stronę i przeczytaj więcej! https://www.my-future.info/active-development/

Autor: Jakub Mirkowski