CO ROBIMY

W My Future staramy się odkryć i uaktywnić  potencjał młodzieży, poszerzyć ich sieć kontaktów, pomóc w zdobyciu praktycznego doświadczenia, umiejętności miękkich oraz zrozumieniu przyszłej ścieżki edukacji i kariery. W wielu prowadzonych projektach używamy skandynawskich metod edukacji, które opierają się przede wszystkim na nauczaniu poprzez doświadczanie. We wszystkich swoich działaniach fundacja kieruje się słowami:

„USŁYSZAŁEM I ZAPOMNIAŁEM. 
ZOBACZYŁEM I ZAPAMIĘTAŁEM. 
ZROBIŁEM I ZROZUMIAŁEM.”