FEP to program nieformalnej edukacji w formie czterodniowych warsztatów przedsiębiorczości, przeznaczonych dla młodzieży z liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych z powiatu radomskiego.

My Future wraz z duńską firmą Institute For Applied Knowledge, w ramach programu Erasmus+, podejmie się organizacji projektu pilotażowego warsztatów, Wielkiego Finału oraz wycieczki 5-cio dniowej dla wygranej drużyny do Kopenhagi.